Nagranie 1. dnia szkolenia do egzaminu wstępnego na aplikacje radcowską i adwokacką | Prawo i postępowanie cywilne (300 dni)

Nagranie 1. dnia szkolenia do egzaminu wstępnego na aplikacje radcowską i adwokacką | Prawo i postępowanie cywilne (300 dni)

Od sześciu lat tworzymy dla Was publikacje i materiały na egzaminy wstępne na aplikacje. Nasze doświadczenia przekazywaliśmy Wam podczas pięciodniowego szkolenia, które odbyło się na początku września. Obejmowało ono wiedzę ze wszystkich aktów prawnych obowiązujących na egzaminie w 2023 r., zgodnie z najnowszym wykazem.

Jeśli nie brałaś/brałeś udziału w naszym szkoleniu – nic straconego! Obecnie udostępniamy nagrania z zajęć, które odbywały się w jego ramach. Oprócz nagrań, będzie także miał/miała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy dzięki próbnym pytaniom – tak jak osoby, które brały udział w szkoleniu na żywo!

Ten produkt obejmuje nagrania i próbne testy z 1. dnia szkolenia (podczas którego omawiano zagadnienia prawa i postepowania cywilnego), w cenie 299,00 zł (dostęp na 300 dni).

Ten dzień szkolenia zawiera omówienie następujących ustaw:

Dlaczego właśnie nasze szkolenia?

Dobieraj części szkolenia do swoich potrzeb

Nie marnuj czasu i pieniędzy na przerabianie działów, w których czujesz się pewnie. Dzięki możliwości zakupu nagrań z pojedynczych dni szkolenia, masz możliwość skupienia się jedynie na tym, czego najbardziej potrzebujesz.

Forma dedykowana poszczególnym aplikacjom

Bez tracenia czasu na akty, których tegoroczny wykaz nie zawiera. Takie podejście wyróżnia nasze szkolenia na tle pozostałych ofert na rynku.

Precyzyjnie dobrane treści

Na szkoleniu są omawiane najważniejsze zagadnienia i przepisy, które najczęściej pojawiały się na egzaminach w latach 2009-2022.

Skondensowana forma

Szkolenie stanowi użyteczną powtórkę i utrwalenie wiedzy przed egzaminem, bez zbędnego „lania wody”.

Praktyczne podejście

Wskazanie najskuteczniejszych metod rozwiązywania testów oraz konstrukcji podchwytliwych pytańWiele wskazówek i porad egzaminacyjnych. Podczas każdych zajęć będą się odbywały ćwiczenia w formie testów, poprawiające zapamiętywanie.

Sprawdź się

Wraz z nagraniami udostępniamy także pytania testowe.

Jeśli chcesz w jeszcze pełniejszy sposób skorzystać ze szkolenia – tak jak osoby, które uczestniczyły w nim na żywo – możesz również kupić cały pakiet nagrań w cenie 1495,00 1395,00 zł.

Nagrania wszystkich dni szkolenia

Szkolenie do egzaminu wstępnego na aplikacje radcowską i adwokacką

Pozostałe dni szkolenia

Dzień 2.

Prawo i postępowanie karne · Damian Pietrzyk · Dostępne TUTAJ

Dzień 3.

Prawo spółek handlowych, prawo gospodarcze · Bartłomiej Woźniak · Dostępne TUTAJ

Dzień 4.

Prawo i postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne, prawo pracy · Wojciech Bednarczyk · Dostępne TUTAJ

Dzień 5.

Prawo konstytucyjne, ustrojowe, samorządów zawodowych · Wojciech Bednarczyk · Dostępne TUTAJ

Nasi wykładowcy to profesjonaliści

Nasi prelegenci mają znaczące doświadczenie zawodowe i dydaktyczne – wyróżniają ich prostota przekazu oraz praktyczne podejście.

Wojciech Bednarczyk – radca prawny, od 6 lat tworzy publikacje dla wydawnictwa Ius Vitae, przygotowujące do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze.

dr Bartłomiej Woźniak – adwokat, specjalista w fuzjach i przejęciach, prawie spółek handlowych i prawie gospodarczym; autor publikacji oraz prelegent na konferencjach.

Damian Pietrzyk – adwokat, specjalista w prawie karnym i karnoskarbowym, doradca podatkowy, prowadzący własną kancelarię.

Milena Wilowska – prawnik, mediator, mentor i coach; od trzech lat prowadzi na Facebooku grupę „Projekt Aplikacja”, której celem jest wsparcie w przygotowaniach na egzaminy wstępne.

W czym jeszcze możemy pomóc?

Doskonałym uzupełnieniem szkolenia i skryptu z aktów prawnych są pozostałe publikacje przeznaczone dla kandydatów na aplikację adwokacką lub radcowską. Możesz się z nimi zapoznać w naszym sklepie.

Akty prawne

Akty prawne z zaznaczonymi fragmentami będącymi podstawą pytań egzaminacyjnych i z podkreśleniami odpowiedzi.

Testy

Zbiór testów na egzamin wstępny ze wszystkich aktów objętych zakresem egzaminu na aplikacje radcowską i adwokacką.

Planer

Planer nauki do egzaminu wstępnego na aplikacje radcowską i adwokacką. Dwa tryby nauki, porady, motywacja, statystyki.

Skrypt

Skrypt ze wszystkich aktów objętych zakresem egzaminu na aplikacje radcowską i adwokacką.

Masz pytania?

Nie jesteś zapisany na to szkolenie
Dodaj do koszyka
Nie dokonałeś zakupu tego szkolenia

Szkolenie Includes

  • 5 Zagadnienia
  • 4 Quizy

Art. 4[1] kpc

Z uprawnienia przewidzianego w przepisach postępowania stronom i uczestnikom postępowania nie wolno czynić użytku niezgodnego z celem, dla którego je ustanowiono (nadużycie prawa procesowego).