Skontaktuj się z nami

Wydawnictwo Ius Vitae

Formularz kontaktowy

    Art. 4[1] kpc

    Z uprawnienia przewidzianego w przepisach postępowania stronom i uczestnikom postępowania nie wolno czynić użytku niezgodnego z celem, dla którego je ustanowiono (nadużycie prawa procesowego).