Nagrania ze wszystkich dni szkolenia do egzaminu wstępnego na aplikacje sędziowską i prokuratorską 2023 (330 dni)

Od sześciu lat tworzymy dla Was publikacje i materiały na egzaminy wstępne na aplikacje. Nasze doświadczenia przekazywaliśmy Wam podczas pięciodniowego szkolenia, które odbyło się na początku października. Obejmowało ono wiedzę ze wszystkich aktów prawnych obowiązujących na egzaminie w 2023 r., zgodnie z najnowszym wykazem.

Jeśli nie brałaś/brałeś udziału w naszym szkoleniu – nic straconego! Obecnie udostępniamy nagrania z zajęć, które odbywały się w jego ramach. Oprócz nagrań, będziesz także miał/miała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy dzięki próbnym pytaniom – tak jak osoby, które brały udział w szkoleniu na żywo!

Ten produkt obejmuje wszystkie nagrania i pytania testowe ze szkolenia na egzamin wstępny na aplikacje sędziowską i prokuratorską, w cenie 1495,00 1395,00 zł (dostęp na 330 dni).

Lista aktów prawnych omawianych podczas poszczególnych części szkolenia:

1

2

3

4

5

Dlaczego właśnie nasze szkolenia?

Forma dedykowana poszczególnym aplikacjom

Bez tracenia czasu na akty, których tegoroczny wykaz nie zawiera. Takie podejście wyróżnia nasze szkolenia na tle pozostałych ofert na rynku.

Precyzyjnie dobrane treści

Na szkoleniu są omawiane najważniejsze zagadnienia i przepisy, które najczęściej pojawiały się na egzaminach w latach 2009-2022.

Skondensowana forma

Szkolenie stanowi użyteczną powtórkę i utrwalenie wiedzy przed egzaminem, bez zbędnego „lania wody”.

Praktyczne podejście

Wskazanie najskuteczniejszych metod rozwiązywania testów oraz konstrukcji podchwytliwych pytańWiele wskazówek i porad egzaminacyjnych. Podczas każdych zajęć będą się odbywały ćwiczenia w formie testów, poprawiające zapamiętywanie.

Sprawdź się

Wraz z nagraniami udostępniamy także pytania testowe.

Nasi wykładowcy to profesjonaliści

Nasi prelegenci mają znaczące doświadczenie zawodowe i dydaktyczne – wyróżniają ich prostota przekazu oraz praktyczne podejście.

Wojciech Bednarczyk – radca prawny, od 6 lat tworzy publikacje dla wydawnictwa Ius Vitae, przygotowujące do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze.

dr Bartłomiej Woźniak – adwokat, specjalista w fuzjach i przejęciach, prawie spółek handlowych i prawie gospodarczym; autor publikacji oraz prelegent na konferencjach.

Damian Pietrzyk – adwokat, specjalista w prawie karnym i karnoskarbowym, doradca podatkowy, prowadzący własną kancelarię.

Milena Wilowska – prawnik, mediator, mentor i coach; od trzech lat prowadzi na Facebooku grupę „Projekt Aplikacja”, której celem jest wsparcie w przygotowaniach na egzaminy wstępne.

Dla studentów

Nagrania ze wszystkich dni szkolenia do I etapu egzaminu wstępnego na aplikacje sędziowską i prokuratorską 2023 (330 dni)

1.395,00 

Cena zawiera 23% Vat

-
+

Masz pytania?

Pojedyncze dni szkolenia

Nie potrzebujesz całości – interesuje Cię tylko jeden dział? Poniżej znajdziesz linki do poszczególnych dni szkolenia, dostępnych do zakupu osobno.

Dzień 1.

Prawo i postępowanie cywilne · Milena Wilowska · Dostępne TUTAJ

Dzień 2.

Prawo i postępowanie karne · Damian Pietrzyk · Dostępne TUTAJ

Dzień 3.

Prawo spółek handlowych, prawo gospodarcze · Bartłomiej Woźniak, Wojciech Bednarczyk · Dostępne TUTAJ

Dzień 4.

Prawo i postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne · Wojciech Bednarczyk · Dostępne TUTAJ

Dzień 5.

Prawo konstytucyjne i ustrojowe · Wojciech Bednarczyk · Dostępne TUTAJ

Akty prawne

Akty prawne z zaznaczonymi fragmentami będącymi podstawą pytań egzaminacyjnych i z podkreśleniami odpowiedzi.

Testy

Zbiór testów na egzamin wstępny ze wszystkich aktów objętych zakresem 1. etapu egzaminu na aplikacje sędziowską i prokuratorską.

Planer

Planer nauki do egzaminu wstępnego na aplikacje sędziowską i prokuratorską. Dwa tryby nauki, porady, motywacja, statystyki.

Skrypt

Skrypt ze wszystkich aktów objętych zakresem egzaminu na aplikacje sędziowską i prokuratorską.

Art. 4[1] kpc

Z uprawnienia przewidzianego w przepisach postępowania stronom i uczestnikom postępowania nie wolno czynić użytku niezgodnego z celem, dla którego je ustanowiono (nadużycie prawa procesowego).