Wykładowcy

Wojciech Bednarczyk – Radca prawny

Radca prawny; od 5 lat tworzy publikacje dla wydawnictwa Ius Vitae, przygotowujące do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył aplikację radcowską w OIRP Warszawa i w 2017 r. zdał egzamin radcowski.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, dziale podatkowym fuzji i przejęć KPMG oraz w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie. Od 2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą.

Damian Pietrzyk – Adwokat – https://www.pietrzyk-kancelaria.pl/

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz doradca podatkowy, członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych. 

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również Szkołę Prawa Amerykańskiego prowadzoną przez University of Florida Levin College of Law oraz Uniwersytet Warszawski. 

Odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Ukończył studia Executive Master of Business Administration w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. 

Doświadczenie zawodowe zdobywał w polskich i międzynarodowych kancelariach oraz firmach doradczych, w tym z tzw. Wielkiej Czwórki. Posiada także doświadczenie biznesowe zdobyte podczas pełnienia funkcji w organach nadzorczych i zarządczych spółek kapitałowych oraz koordynowania wewnętrznej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. 

W swojej praktyce łączy doświadczenie oraz wiedzę prawną, podatkową i finansową oferując dzięki temu pomoc prawną w sprawach wymagających wszechstronnego i kompleksowego spojrzenia. Specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony praw i wolności zagrożonych działaniami organów podatkowych i organów ścigania. 

Prywatnie pasjonat sportu. Uprawia m.in. narciarstwo alpejskie, narciarstwo wodne, windsurfing, tenis i kolarstwo szosowe.

Dr Rafał R. Wasilewski – Radca prawny – https://radcawasilewski.pl/

Radca prawny, wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie (nr wpisu Sz-1610).

Po ukończeniu z wyróżnieniem magisterskich studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, kontynuował rozwój w ramach studiów doktoranckich. Oprócz tego jest absolwentem studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych. W 2019 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Jego rozprawa doktorska nosiła tytuł „Postępowanie dowodowe przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów”. 

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Polsce i Niemczech, w szczególności w kancelariach prawnych oraz instytucjach publicznych (np. sądach oraz Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie).

Mateusz Korteweg – Adwokat  https://krasniej.pl/

Adwokat wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Legitymuje się bogatym doświadczeniem zawodowym, zdobytym m.in. w ciągu trzech lat pracy w audycie wewnętrznym i obsłudze prawnej Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, zarządzającego Lotniskiem Chopina w Warszawie. Współpracował z renomowanymi kancelariami prawnymi, obsługując zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorców. Współautor opracowania „Aplikacja sędziowska i prokuratorska”. Adwokat Mateusz Korteweg prowadzi postępowania sądowe, opiniuje umowy oraz doradza klientom w prawnych aspektach ich działalności gospodarczej. Specjalizuje się w prawie zobowiązań, prawie gospodarczym oraz prawie karnym. Posługuje się płynnie językiem angielskim.

Dr Bartłomiej Woźniak – Adwokat

Adwokat, specjalista w fuzjach i przejęciach, bankowości i finansach oraz prawie spółek i prawie handlowym; autor i redaktor komentarzy do Kodeksu spółek handlowych. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia na kierunku Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę doktorską obronił na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zdobywał w jednej z międzynarodowych kancelarii prawnych, Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, Klinice Prawa Własności Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Klinice Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie, od 2014 roku, pracuje w kancelarii GESSEL w Warszawie na stanowisku managing associate. Autor publikacji oraz prelegent na konferencjach poświęconych m.in. zagadnieniom harmonizacji prawa prywatnego.

Kamil Bechta – Adwokat

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Izby Adwokackiej w Warszawie od 2017 r.

W przeszłości współpracował z dużymi warszawskimi kancelariami. Obecnie prowadzi własną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych i sporach sądowych. Biegle włada językiem angielskim.

Michał Kaczmarczyk – Radca prawny

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, członek OIRP w Warszawie.

Specjalizuje się w sporach sądowych na płaszczyźnie cywilnej i administracyjnej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli, a następnie w warszawskich kancelariach adwokacko-radcowskich, wyspecjalizowanych w obsłudze podmiotów rynku finansowego. W przeszłości współpracował w zakresie bieżącego doradztwa oraz spraw spornych z firmami z rynku kolejowego oraz deweloperami. W chwili obecnej związany z Kancelarią KKLW Wierzbicki i Wspólnicy, gdzie jest odpowiedzialny za obsługę procesową jednego z największych banków komercyjnych działających na rynku polskim. Wysokie doświadczenie procesowe uzupełnia wiedzą specjalistyczną z zakresu instrumentów finansowych, produktów bankowych, prawa ochrony konsumenta, regulacji dotyczących funkcjonowania banków oraz towarzystw ubezpieczeniowych.

Dr Monika Bareła – Adwokat

Od 2010 roku prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką. Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W ramach swojej praktyki świadczy usługi kompleksowej obsługi prawnej osób fizycznych i prawnych oraz ich reprezentacji w toku postępowań sądowych.

Specjalista z zakresu prawa i postępowania cywilnego. Swoje doświadczenie zdobywała w sądownictwie, m.in. jako sędzią Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy.

Doktor nauk prawnych. Jej praca dyplomowa dotyczyła postępowania arbitrażowego i została przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Karola Weitza na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Dwukrotna stypendystka Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V.

Magdalena Czerwińska – Adwokat

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; posiada doświadczenie akademickie – prowadziła zajęcia z prawa karnego materialnego na macierzystej uczelni. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa karnego i prawa pracy. Ponadto adwokat Magdalena Czerwińska była uczestniczką i prelegentką licznych konferencji z zakresu prawa karnego. Posługuje się w sposób biegły językiem angielskim.

Od 2017 r. prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką; członek Izby Adwokackiej w Płocku. Specjalizuje się w prawie karnym oraz prawie rodzinnym i opiekuńczym.

Milena Wilowska – Prawnik

Prawniczka, mediatorka, mentorka i coachStudia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; następie ukończyła studia podyplomowe z prawa gospodarowania nieruchomościami oraz zdobyła uprawnienia do wykonywania zawodu mediatora, a także specjalizację z mediacji rodzinnych. Ponadto ukończyła na Akademii Leona Koźmińskiego studia podyplomowe na kierunku Coaching profesjonalny – metody i praktyka. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach we Wrocławiu. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej spółek; od ponad czterech lat związana jest z notariatem. W swojej pracy zawodowej zajmuje się m.in. prawem cywilnym, prawem rodzinnym oraz prawem nieruchomości. Jednocześnie pracuje jako coach i mentor – prowadzi zarówno sesje indywidualne i grupowe, jak i coaching zespołowy w kancelariach prawniczych, wspierając zespoły prawników w podnoszeniu ich efektywności. Od trzech lat prowadzi na Facebooku grupę “Projekt Aplikacja”, której celem jest wsparcie w przygotowaniach na egzaminy wstępne.

Art. 4[1] kpc

Z uprawnienia przewidzianego w przepisach postępowania stronom i uczestnikom postępowania nie wolno czynić użytku niezgodnego z celem, dla którego je ustanowiono (nadużycie prawa procesowego).