W razie niezdania egzaminu (po ukończeniu kursu – wszystkich 10 szkoleń), gwarantujemy Ci zwrot zapłaconej kwoty. Ukończenie kursu równoznaczne jest z zapoznaniem się ze wszystkimi lekcjami (tylko od Ciebie zależy ile czasu na to przeznaczysz) oraz uzyskaniem pozytywnych ocen ze wszystkich kazusów egzaminacyjnych przesłanych do oceny do 12 kwietnia 2024 r.

Szkolenia interaktywne

Pakiet 10 szkoleń do egzaminu zawodowego (135 dni)

3.290,00 

Cena zawiera 23% Vat

-
+

Art. 4[1] kpc

Z uprawnienia przewidzianego w przepisach postępowania stronom i uczestnikom postępowania nie wolno czynić użytku niezgodnego z celem, dla którego je ustanowiono (nadużycie prawa procesowego).