Umowy gospodarcze

Autor: radca prawny Wojciech Bednarczyk

Zawartość: 79 zagadnień (lekcji)

Liczba pytań kontrolnych: 80

Szacowany czas ukończenia treści głównej szkolenia: 10 godzin

Liczba kazusów egzaminacyjnych: 3

Czas rozwiązania 1 kazusu egzaminacyjnego: 6 godzin

Dostęp: 65 dni

Cena: 499 zł

Szkolenie - Treść

Rozwiń wszystko
Komparycja
Rozwiąż poniższy quiz
Podstawowe zobowiązania stron (essentialia negotii)
Zabezpieczenie wykonania umowy
Pozostałe postanowienia umowne
Postanowienia końcowe
Kazusy egzaminacyjne
Nie jesteś zapisany na to szkolenie
Dodaj do koszyka
Nie dokonałeś zakupu tego szkolenia

Szkolenie Includes

  • 82 Zagadnienia
  • 4 Quizy

Art. 4[1] kpc

Z uprawnienia przewidzianego w przepisach postępowania stronom i uczestnikom postępowania nie wolno czynić użytku niezgodnego z celem, dla którego je ustanowiono (nadużycie prawa procesowego).